Vylaďte se na maximum

Styling

Na rozdíl od obsahu peněženky nebo osobních hodnot je oblečení velmi viditelné a výmluvně hovoří o prostředí, z něhož člověk pochází.

Pouze dvěma typům lidí projde ignorování společenských požadavků, týkajících se oblečení: superbohatým, kteří nemusejí nikomu nic dokazovat, a superchudým, kteří nemají co ztratit.

Je prokázáno, že to jak vypadáme tvoří až 65% prvního dojmu. Naopak to, co říkáme, vnímá druhá strana z pouhých 7%. Z této disproporce vyplývá, jak je důležité být adekvátně oblečen a upraven pro danou situaci. Již od nepaměti se lidé navzájem posuzovali podle oblečení a stejně je tomu i dnes. První dojem je mnohem důležitější, než si dokážeme představit.

Pro více informací navštivte mé stránky:

Layer
Layer
Layer
Layer